Wij hebben in samenwerking met Daniëls Smart Energy (DSE), aangetoond dat het koelen van zonnepanelen de energieopbrengst verhoogt. Door het toepassen van geavanceerde data-analyse op de prestaties van zonnepanelen onder verschillende temperatuurcondities, hebben zij waardevolle inzichten verkregen.

Uit het onderzoek komt naar voren dat er een correlatie bestaat tussen de temperatuur van zonnepanelen en hun energieopbrengst. De data-analyse toont aan dat zonnepanelen met een lagere temperatuur meer energie genereren dan panelen met een hogere temperatuur, zelfs bij gelijke instraling van de zon.

Weergave van het voorspellingsmodel. De kleuren representeren verschillende temperaturen, maar de legenda is verwijderd vanwege vertrouwelijkheid.

Door het inzetten van data science, heeft Exante.ai een predictiemodel ontwikkeld om de potentiële impact van het koelen van zonnepanelen te berekenen. De resultaten laten zien dat de energieopbrengst van zonnepanelen kan toenemen door het verlagen van de temperatuur. Zo kan de opbrengst met 2,99% tot 7,33% stijgen bij een temperatuurverlaging van 45 graden naar 25 graden Celsius.

Dankzij de deskundigheid van Exante.ai op het gebied van data science en consultancy, ondersteunen de onderzoeksresultaten het idee dat het koelen van zonnepanelen een waardevolle investering kan zijn voor bedrijven en huishoudens met zonne-energiesystemen. Deze bevindingen zouden in de toekomst kunnen leiden tot verdere ontwikkeling van koelsystemen voor zonnepanelen en uiteindelijk tot een hogere efficiëntie en duurzaamheid van zonne-energiesystemen.