Exante.ai en Xebic hebben recentelijk een succesvolle samenwerking afgerond, resulterend in de ontwikkeling van een innovatieve microservice die een machine learning model implementeert. Deze samenwerking heeft zich gericht op het creëren van kansen op het gebied van Data Science en Artificial Intelligence, met een tweeledig doel: het opleiden van Xebic’s personeel binnen het AI-domein en het uitdiepen en beoordelen van ideeën voor mogelijke toepassingen.

De samenwerking bestond uit twee fasen:

Fase 1 – Ideate fase: Xebic doorliep een grondige Collect & Prioritize fase, gevolgd door een Refine & Validate fase. Hierbij werden verschillende technieken en tools gebruikt, zoals desk research, het wybertjes model, de idea template en de action-priority matrix. Uit deze fase kwamen top prioriteiten naar voren.

Foto van een workshop die tijdens fase 1 van de samenwerking is gegeven.

Fase 2 – Implementatie: In deze fase lag de focus op het ontwikkelen van de AI-oplossingen die voortkwamen uit de prioriteiten van de Ideate fase. Er werd onderzoek gedaan naar de concrete requirements van de AI-oplossingen en er werd rekening gehouden met integratie in de andere producten van Xebic.

Exante.ai is trots op de succesvolle samenwerking en de geboekte resultaten. De ontwikkelde microservice zal de gebruikers van Xebic helpen om effectiever en efficiënter te werken. Dankzij de opgedane kennis en ervaring in het AI-domein kan Xebic nu verder innoveren en nieuwe mogelijkheden ontdekken.